نمونه کارهای ایلیا تندیس

بیش از 3000 نمونه کار انجام شده در طی 15 سال

بج ابکاری طلا و رنگی

بج سینه

بج ابکاری طلا و رنگی

بج سینه

بج ابکاری طلا و رنگی

بج سینه