تندیس فلزی 1

image1

تندیس برنجی

image1

تندیس مبین وان

image1

نشان عالی رهبری

image1

تندیس نامداران صنعت

image1

برترین تولید کننده ارد کشور

image1

تندیس شرکت نفت ایران

image1

تندیس جشنواره خوارزمی

image1

تندیس فدراسیون شنا

image1

تندیس فیلم کوتاه

image1

تندیس جشنواره ایثار

image1

تندیس المپیاد دانشجویی

image1

تندیس سمپوزیوم فولاد

image1

تندیس روابط عمومی وزارت بهداشت

image1

تندیس برگزیدگان شهر

image1

تندیس شرکت نفت

image1

تندیس میراث فرهنگی

image1

تندیس برگزیده جشنواره مالک اشتر

image1

تندیس روز صنعت و معدن

image1

تندیس برنامه خندوانه

image1

تندیس مسابقات رالی و اتومبیل رانی

image1

تندیس شهر الکترونیکی

image1

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات