صندوق انتقادات و پیشنهادات

image1
صندوق انتقادات و نظرات از جنس پلکسی گلس به ارتفاع 100سانتی متر و عرض25سانتی متر دارای دو جا برای قراردادن کاغذ د چپ و راست شیار بالا و جا خودکاری فنری میباشد

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات