بج سینه محبان رضا

image1
(بج سینه)محبان رضا یکی از (بج سینه)های ساخته شده برای ایام سوگواری محرم میباشد که این(بج سینه) برای ایام محرم استفاده شده .(بج سینه)محبان از جنس برنج و روکشی از طلا همراه با برش کاری بیضی و رنگ سرمه ای تیره ساخته و تحویل هیئت محبان گردید

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات