بج سینه شرکت هدست

image1
(بج سینه )شرکت همدست به صورت برشکاری همراه با رنگ زرشکی از جنس برنج با روکشی از طلا این بج سینه از کیفیتی بالا برخوردار بوده و شرکت همدست از کیفیت این (بج سینه )رضایت کامل داشته و در نمایشگاه محصولات غذایی مورد استفاده قرار گرفت

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات