بج سینه آسان پرداخت

image1
(بج سینه )آسان پرداخت یکی دیگر از نمونه های تولید شده توسط این مجموعه است . این (بج سینه) در ابعادmm20*20 ، که دارای 3رنگ مختلف در آرم و لگو شرکت میباشد .ظرافت این (بج سینه) بسیار زیاد و ساخت و تولید اینگونه (بج سینه )بسیار مشکل و تولید این نوع (بج سینه) مستلزم وقت و دقت بسیار زیاد است

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات