جعبه ولوح تقدیر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

image1
جعبه جیر به همراه لوح استیل اسید کاری و رنگ در ابعاد A5 استاندارد در این کار دو رنگ به کار رفته که به صورت مجزا میباشد

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات