مدال طلای حلال احمر

image1

مدال قهرمانی سربی با روکشی از طلا 

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات