مدال قهرمانی سپاه

image1

مدال ورزشی از جنس سرب با روکش برنز

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات