لوح تقدیر برنجی

image1


یکی از خدمات ارائه شده(ایلیا تندیس) طراحی وساخت تندیس و لوح تقدیر می باشد که امروزه جایگاهی برجسته را در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تجاری به خود اختصاص داده است

.بزرگداشت یک شخصیت یا یک رویداد افتخار آفرین نیازمند یک سند معتبر و گرانبهاست برای ماندگاری درحافظه جامعه و تاریخ 

مدال ها و نشان ها ، لوح تقدیر، تندیس از زمانهای دور تا امروز به عنوان یک ابزار ثبت افتخارقهرمانان به کار می رودد

امروزه از این روش با همان فلسفهای کاربردی استفاده می شود اما تقدیم کردن لوح تقدیر، برای تقدیر و بزرگداشت از شخصیت ها و مرسوم تر است.لوح تقدیر به طورکل در یک مراسم رسمی

 اعطا میشود بنابراین یادبود آن مراسم را درذهنها ماندگار می کند

گاهی یک مدرک علمی یا فنی به صورت یک لوح تقدیرارزشمند و زیبا ارائه می شود.

لوح تقدیردارای یک نوشتار زیبا روی یک زمینه فلزی یا چوبی ،پلکسی است که اعتبار آن با مهر و امضاء یک شخصیت حقیقی یا حقوقی یا یک سازمان با صلاحیت تایید می شود

.لوح تقدیربه عنوان سندی با افتخار،به یاد ماندنی در زحن های حک میشود.لوح تقدیر به صورت لوح و جعبه برای حفاظت بیشتر ساخته و به دست افتخار افرینان داده میشود 

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات