تندیس های ترکیبی

image1

تندیسهای ترکیبی 

تندیسهای ترکیبی از جنس برنج و پلکسی  

ساخت تندیس با  ترکیب دو نوع مختلف از مواد که تشکیل یک حجم واحد را به دلخواه مشتری میدهد تندیس ترکیبی می گویند 

ترکیب پلکسی و برنج, زیبائی خواصی به تندیس داده و مفهوم تندیس را به صورت   کامل بیان میکند

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات